ASZ neříká pravdu

ve vyhroceni diskuse okolo budoucí podoby zemědělské politiky informovala Asociace soukromého zemědělství o tom, že chovatelé dosahují jen podprůměrných výsledků a že dotace na pohodu zvířat jsou jen jakýmsi penězovodem nebo podvodem. Svaz chovatelů prasat se proti takovým výrokům velmi ostře ohrazuje.

V porovnání se zahraniční konkurencí jsou výsledky našich chovatelů naopak nadprůměrné. Svědčí o tom data z nezávislých mezinárodních zdrojů. Příkladem může být konsorcium InterPIG, které sleduje výsledky chovu prasat v jedenácti evropských a pěti mimoevropských zemích. Čeští chovatelé se ve všech nejdůležitějších parametrech řadí mezi pětici nejlepších. Za posledních dvacet let se užitkovost stád prasat, navzdory velmi nepříznivé ekonomické situaci, zlepšila téměř neuvěřitelnou rychlostí. Jsme navíc velmi rádi, že to můžeme říci i o oblasti, jakou je například zdravotní stav zvířat. Díky tomu patří Česká republika také mezi země s výrazně podprůměrným užitím antibiotik v chovech hospodářských zvířat a napomáhá tak ke snižování rizika vzniku rezistencí.

Důvodem, proč se podařilo po všech stránkách zlepšit chov prasat, je bezesporu nastavení dotační politiky. Ta od roku 2011 cíleně pomáhá zlepšit především ty oblasti, kde jsou očekávání společnosti největší.

Vedle zdravotního stavu a snahy o snížení dávek antibiotik je takovou oblastí i welfare. Dotační programy napomáhají ke zlepšování pohody zvířat, a přitom zároveň udržují ceny potravin na únosné úrovni. Hradí jen zvýšené náklady spojené s nadstandardním opatřeními zlepšujícími pohodu zvířat – například likvidací much, ochlazováním v letních měsících a mnoha dalšími. Zrušení těchto podpor by jistě vedlo ke zhoršení životního standardu prasat chovaných u nás.

Současný tristní stav živočišné výroby v ČR je podle našeho názoru důsledkem nesprávného nastavení dosavadního systému podpor. Zjednodušená výplata dotací výhradně na plochu bez toho, aby byly nastaveny další podmínky vedla k tomu, že zemědělci, kteří původně provozovali kombinované zemědělství opustili živočišnou výrobu a věnují se jen rostlinné, kde je díky přímým platbám zajištěn jednoduchý zisk. Cílená výplata prostředků na základě závazku žadatele, že bude provádět činnosti, které nepřinášejí žádný ekonomický benefit, ale jsou prospěšné životnímu prostředí nebo zvířatům, může naopak napomoci návratu živočišné výroby a tím i zdravého zemědělství.

Jsme přesvědčeni, že by se chovatelé měli dělit jen na dobré a špatné a velikost podniku ani jeho právní forma by neměla hrát žádnou roli.

 

Za Svaz chovatelů prasat Ing. Josef Lukay předseda SCHP

 

graf_2


Víte že ....

Prasnice dá každý rok více než 2 vrhy. Průměrná porážková hmotnost prasete se pohybuje mírně nad hmotnosti 110 kg. Z toho čistá hmotnost libového masa po odečtu kostí a tuku tvoří necelých 50 kg. V česku ročně vyrobíme 358 tisíc tun vepřového masa a sníme ho 575 tis. tun. To znamená, že pro zabezpečení dostatku je ročně třeba 40% masa dovézt.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty