Výroba v EU stále láme rekordy

Evropská data ukazují, že v první polovině roku výroba vepřového masa v EU výrazně stoupla. Stalo se tak především v hlavních produkčních zemích, jako jsou Španělsko (+4.1%), Nizozemí (+9.9%), Dánsko (+10%), Polsko (+5.7%) a Itálie (+11%). Jde částečně o důsledek problémů s COVID-19, které snížily v roce 2020 porážky a část jich přesunuly do letoška, ale také za to může záměrné navyšování stavů s cílem produkovat vepřové na vývoz do Číny. Jedinou z významných zemí, kde již letos produkce klesá, je Německo (-1.2%).

Celková produkce EU za první pololetí se zvýšila o 4,1%. Nízká cena jatečných prasat a růst nákladů by se však měl projevit již ve druhém pololetí a podle odhadů by za celý rok měla produkce stoupnout jen o 0,6%. Další ochlazení se pak očekává v příštím roce. Již v červnu byl při statistickém sčítání zvířat zjištěn pokles stavů prasnic o 1,4%. V Německu či Holandsku však tento propad dosahuje úrovně až 8%.

Zdroj: Eurostat


Víte že ....

Pro růst každého kilogramu masapotřebuje prase průměrně 2,8 kg krmných směsí. V ekologických chovech doshuje tato hodnota až 5,5kg. Na světě je poraženo 1,3 miliardy prasat a ročně je vyprodukováno (a také spotřebováno) více než 100 milionů tun vepřového masa. Prasnice je schopna každý rok vychovat více ne 30 selat a v jednom vrhu jich bývá mezi 10-16 selaty.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty