České vepřové opět boduje

Přísné kontroly českého vepřového masa potvrdily výborný výsledek – české vepřové maso je bezpečné. Bezmála 93 tisíc vzorků bylo zkontrolováno a dobrou zprávou, jak pro spotřebitele, tak pro chovatele je, že je české maso naprosto bez obsahu antibiotik, natož pak hormonů nebo jiných nežádoucích látek. Tyto skutečnosti by mohly přesvědčit český národ k tomu, aby si častěji vybíral maso pocházející právě z tuzemských chovů.

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv provedla v loňském roce, v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinách živočišného původu, bezmála 93 000 vyšetření. Sledován byl především obsah škodlivých látek – to znamená například přítomnost antibiotik, těžkých kovů, hormonů apod. Výsledky jsou velmi dobré. Podíl nevyhovujících nálezů byl jen 0,05 %.

U vepřového masa bylo zkontrolováno téměř dva tisíce zvířat. Ve výkrmu prasat byl ze všech odebraných vzorků zjištěn výskyt antibiotika jen u jednoho kusu. Rozsáhlé následné vyšetřování v daném chovu však neprokázalo používání tohoto léčiva. Záchyt reziduí antibiotik nebyl zaznamenán ani u vyřazených prasnic.

Mezi sledované látky patří rovněž hormony. I u nich byl zjištěn pouze jediný případ, kdy se v moči vyskytovala jeho zvýšená hladina. Vyšetření dalších zvířat v chovu, však žádná rezidua této látky nezjistila.

Výskyt těžkých kovů a dalších cizorodých látek v tuku a orgánech zvířat ukázal pokračování příznivého trendu. Žádný vzorek neobsahoval nadlimitní množství a celkové průměrné hodnoty neustále klesají. „Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat, přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená Státní veterinární správou,“ poznamenal k tomu ústřední ředitel SVS MVDr. Semerád.

„Jsem pyšný na české chovatele prasat, jak dobře hospodaří a drží trend posledních desetiletí, kdy je snaha snižovat spotřebu antibiotik. Můžeme se pochlubit skvělým výsledkem, kdy za posledních 13 let došlo k poklesu jejich používání, napříč všemi chovy o 40 procent,“ uvedl Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat.

K největším dovozcům vepřového masa do České republiky patří Španělsko, Německo nebo Polsko. Ve všech těchto státech mají výrazně vyšší spotřebu antibiotik než je tomu v tuzemsku.

Je na místě připomenout, že ve všech českých chovech dohlíží na dodržování všech předpisů veterinář – každé zvíře a veškerá podávaná léčiva jsou evidována a kontrolována - doslova přísněji než je tomu u lidí. Každý kus, který jde na porážku, je dalším veterinářem zkontrolován a jsou namátkově odebírány vzorky. Dobrou zprávou je, že k porušování nařízení v ČR opravdu nedochází!

České vepřové maso je bezpečné – nenechte se zviklat dezinformacemi. Na každém balíčku masa se dozvíte, kde se zvíře narodilo, kde bylo vykrmeno a kde poraženo - kupujme tedy české maso.

-schp-


Víte že ....

Výrobní cyklus od inseminace prasnice až po prodej z toho narozeného zvířete trvá 9 měsíců? Prase je z fyziologického hlediska člověku nejpodobnějším domácím zvířetem. Prasata jsou jedním z největších konzumentů obilí. Zatímco lidé spotřebují přibližně 2 mil. tun obilovin, hospodářská zvířata více než 3 mil.tun.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty