Vepřové by mělo být levné a není…

Chovatelé prasat mají asi neskutečnou trpělivost. Výkupní ceny vykrmených zvířat jsou nejnižší od roku 2004, přesto tak levné maso na pultech našich obchodů ani omylem nenajdete… Kdo na celé situaci profituje?

Na zemědělce je neustále vyvíjen tlak z mnoha stran. Týká se to jak modernizací ustájení, přísně kontrolovaného krmení, dodržování welfaru, chcete-li pohody zvířat. Podávání léčiv je u hospodářských zvířat kontrolováno snad více než u lidí.
Aby český zemědělec v konkurenci obstál, musí dostát všemu výše uvedenému a před krachem jej často zachraňují dotace, které není vůbec jednoduché získat.

Pokud se však takovému farmáři podaří překonat všechny tyto překážky, ani potom nemá vyhráno. Je vydán na milost a nemilost aktuální poptávce a výkupním cenám jatečních prasat, kterým se musí přizpůsobit. Když dosáhne prase jateční váhy, není moc času na vyčkávání nebo složité vyjednávání. Prase dál roste a jeho maso je stále tučnější. Pokud se ho nepodaří prodat v průběhu jednoho jediného týdne, jde jeho hodnota i prodejnost rapidně dolů. Chovatelé prasat musí proto být dobří manažeři a snažit se dobře plánovat a odhadovat situaci dopředu.

Neustále slýcháme, že bychom měli být, coby suverénní země, soběstační ve strategických oblastech, kterými je energetika, dostatečná zásoba zemního plynu, nafty. Neměli bychom však zapomínat, že stejně důležité je být soběstační i v otázce základních potravin. Mezi ty vepřové maso bezesporu patří, neboť tvoří podstatnou část jídelníčku většiny Čechů.

„Kdyby propukla na území okolních států v chovech prasat nějaká epidemie“, upozornil Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat, „byl by vyhlášen okamžitý zákaz dovozu masa a jeho cena by raketově stoupla. Pokud však budeme mít dostatek vlastní produkce, katastrofické scénáře nám nehrozí.“

Neopomeňme ani negativní vliv dovozů masa. Když pomineme převoz živých zvířat, ke kterému dochází již v opravdu v malé míře, je zde otázka zatížení životního prostředí emisemi souvisejícími s dopravou masa na náš trh. K dovozu je ročně potřeba 8 500 kamionů. Kdyby byly bez mezer naskládány za sebe, má kolona 145 km!!! Vedle samotných emisí dochází navíc k opotřebení silnic a dálnic, které si ročně vyžádají nemalé finanční prostředky na svoji rekonstrukci a samozřejmě k zahuštění již tak velkého provozu.

Podporujme proto naše zemědělce nákupem masa pocházejícího z českých chovů – od českých zemědělců.

-japa-


Víte že ....

Na světě je poraženo 1,3 miliardy prasat a ročně je vyprodukováno (a také spotřebováno) více než 100 milionů tun vepřového masa. Průměrná porážková hmotnost prasete se pohybuje mírně nad hmotnosti 110 kg. Z toho čistá hmotnost libového masa po odečtu kostí a tuku tvoří necelých 50 kg. Prase je schopno růst až rychlostí 1,5 kg za den?

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty