Dobré zprávy pro chovatele prasat

Po posledních třech letech, kdy měli čeští chovatelé prasat opravdu těžké podmínky, se začíná blýskat na lepší časy. Napovídá tomu alespoň vývoj posledních šesti měsíců, kdy se poptávka po vepřovém mase, v rámci celé Evropy, zvyšuje. Co stojí za zvýšenou poptávkou a jak dlouho tento trend vydrží?

Vepřové maso je nejen v České republice velmi oblíbené. Podobnému zájmu se těší například i v Číně, kde je jednou z hlavních a nezastupitelných surovin tamní kuchyně. A právě čínský trh, který skupuje vepřové maso z Evropy, pomáhá chovatelům vyrovnat propad, který byl způsoben zavedením sankcí vůči Rusku.

Po třech letech, kdy bylo vepřové maso produkováno s nadbytkem, se situace obrací a poptávka stoupá. „Čínský trh nás, jak se zdá, v tenhle moment zachránil. Jen díky němu se zvýšili ceny nad výrobní náklady. Z dlouhodobého pohledu to ale není partner, na kterého by se dalo spoléhat. Masivně investují a snaží se zvýšit vlastní výrobu. V budoucnu se tedy dá počítat se snížením zájmu a následně i snížením ceny. Pro nejbližší dobu ale zůstane Čína pro chovatele prasat klíčovým odbytištěm,“ upozornil Ing. Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat, z.s.

Je otázkou jak se tento zájem o vepřové maso projeví na pultech našich obchodů. V době, kdy docházelo, minimálně na úrovni médií, ke zvyšování či snižování ceny vepřového masa v maloobchodech, chovatelé prodávali prasata za ceny pod náklady. Nemůžeme tedy říci, že by se měli čeští chovatelé naráz velmi dobře, spíše budou nyní dorovnávat ekonomické ztráty z předchozích let.

Nyní se pohybuje výkupní cena vepřového okolo 35 kč/kg. Lze však předpokládat, že se zvýšení cen projeví na pultech obchodů a to až o 30 %.

Vyšší poptávka velí zvýšit produkci. Chovatele ale čeká velmi těžké rozhodování, zdali stavy prasat navyšovat. V zemědělství se musí plánovat na dlouhou dobu dopředu a u živých zvířat to platí dvojnásob. Pokud se zemědělec rozhodne zvýšit počet prasnic, první prasata od ní dodá na jatka až za rok a půl. A odhadnout vývoj na trhu na tak dlouhou dobu je prakticky nemožné.

Zemědělec tak musí mít značné zkušenosti, odhad ekonomického/poptávkového vývoje a značnou odvahu, aby se k takovým krokům odhodlal. Neprodá-li prase v ideální váze, jsou výkupní ceny mnohem nižší nebo má dokonce problém prodat vůbec.

Buďme ale optimisté a doufejme, že se výkupní ceny prasat udrží alespoň na současné hladině co nejdéle. Čeští chovatelé tak budou moci stavy prasat, po neuvěřitelné době dvaceti let, opět navyšovat.

-japa-


Víte že ....

Vepřové maso v některých partiích obsahuje jen 1,2% tuku, což je obdobné jako u masa drůbežího. Na světě je poraženo 1,3 miliardy prasat a ročně je vyprodukováno (a také spotřebováno) více než 100 milionů tun vepřového masa. V česku ročně vyrobíme 358 tisíc tun vepřového masa a sníme ho 575 tis. tun. To znamená, že pro zabezpečení dostatku je ročně třeba 40% masa dovézt.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty