Mor prasat neohrožuje lidské zdraví!

Zjištění jednoho uhynulého divočáka, infikovaného virem afrického moru prasat, je informace pro chovatele velmi nepříjemná. Není žádný důvod k panice. Ve vztahu ke spotřebitelům je situace jednoduchá - africký mor prasat nepředstavuje žádné nebezpečí. Není přenosný na člověka, takže není vůbec třeba se vepřového masa bát - dokonce ani v případě, že by onemocnění proniklo až do samotných chovů. To se ale zatím nestalo a africký mor prasat je doložen na jediném uhynulém divočákovi.

Jediné problémy, které mohou vzniknout, jsou pouze na straně chovatelů. Mor je totiž pro prasata prakticky ve 100% smrtelný a neexistuje žádná léčba ani preventivní vakcinace. Jakmile by se mor do chovu dostal, znamenalo by to jeho naprostou likvidaci.

Zpráva o výskytu mezi divočáky není až tak velkým překvapením. O tom, že se virus pohybuje v relativně nedalekém okolí (Polsko, Ukrajina) všichni věděli. Nyní je jen s definitivní platností potvrzeno, že pronikl mezi divočáky už i do Česka. Chovatelé jsou, díky tomu dobře informováni o všech nebezpečích, která s morem souvisí a zároveň i se způsoby ochrany chovu. Velmi důležité je vystupňovat biologickou ochranu na maximální možnou úroveň. Prioritou je zabránění kontaktu zvířat v chovech s divokými zvířaty nebo s materiály ke kterým měla divoká zvířata přístup.

Pro malé chovatele prasat je důležité si uvědomit, že se africký mor prasat šíří prostřednictvím kontaminovaných potravin. Krmení prasat zbytky potravin je sice i za běžného stavu zákonem zakázáno, momentálně je ale dodržování tohoto zákazu ještě mnohem důležitější dokonce i v malochovech.

Výskyt afrického moru prasat na našem území může do určité míry omezit obchod s prasaty a zvýšit náklady, protože Státní veterinární správa může nařídit povinné vyšetřování. Velmi bude záležet na tom, jaký další postup zvolí Ministerstvo zemědělství a již zmíněná Státní veterinární správa.

Důležitou informací pro všechny spotřebitele je fakt, že není žádný důvod k panice nebo k jakýmkoli obavám z konzumace vepřového masa a dokonce ani toho z divokých prasat.

-SCHP-


Víte že ....

Pro růst každého kilogramu masapotřebuje prase průměrně 2,8 kg krmných směsí. V ekologických chovech doshuje tato hodnota až 5,5kg. V česku ročně vyrobíme 358 tisíc tun vepřového masa a sníme ho 575 tis. tun. To znamená, že pro zabezpečení dostatku je ročně třeba 40% masa dovézt. Nejvíce prasat na světě je chováno v Číně. Z celkových 951 miliónů chovaných po celém světě je jeich 452 mil. (48%) chováno právě v Číně.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty