Nový druh bílého masa…

Vepřového maso je v tuzemsku nejprodávanějším a nejčastěji konzumovaným masem vůbec. Je to dáno jak tradicí, stravovacími návyky, tak i cenovou dostupností. Ačkoli většina z nás vepřové maso běžně jí, koluje o něm mnoho mýtů…

Vepřové je dlouhá léta v tuzemsku nejoblíbenějším masem, které tvoří polovinu z celého množství u nás zkonzumovaného masa. Úspěšně tak vzdoruje mýtům o tom, jak je nezdravé.

Dříve lidé upřednostňovali maso tučné a prase se poráželo v době, kdy mělo na dlaň tlustou podkožní vrstvu tuku a vážilo 160 kg. Trendy posledních let, kdy se dbá na obsah tuku, vedly k tomu, že se prasata porážejí již o váze 110 kg – maso je tak mnohem méně tučné. U libových částí, jakou je například kýta, je možné hovořit dokonce o mase dietním. S nadsázkou se dá říci, že se jedná o nový druh bílého masa, jak je označováno například v USA.

Z vepřového masa, které směřuje na tuzemský trh, se přibližně padesát procent vyrobí v České republice. V souvislosti s tradiční českou kuchyní, která je na něm založena, je zarážející, že nejsme v produkci tohoto druhu masa více soběstační. Zbylá polovina je k nám dovážena z jiných zemí. Jedná se zejména o méně kvalitní části, které se dále zpracovávají do masných výrobků a polotovarů.

Pokud chceme kvalitní vepřové maso, jistě neuděláme chybu, sáhneme-li po mase od českého chovatele. Přísné kontroly českých chovů přinášejí své ovoce: nyní se můžeme pochlubit tím, že – na rozdíl od jiných zemí, západní Evropu nevyjímaje – se v české produkci vepřového masa neobjevily žádné problémy z hlediska výskytu hormonů, antibiotik nebo dioxinů.

Marketingovým tahem řady supermarketů je využití popularity českých potravin. Původ mnoha takto označovaných potravin je však sporný. V tomto ohledu se blýská na lepší časy, neboť od dubna 2015 bude platit nová povinnost označování masa – na etiketách se brzy dočteme, kde se prase narodilo, kde bylo vykrmeno a v jaké zemi bylo poraženo. Teprve pak si bude moci každý zákazník skutečně svobodně vybrat mezi českým nebo zahraničním masem a bránit se tak nekvalitním potravinám.

-schp-


Víte že ....

Prasnice je schopna každý rok vychovat více ne 30 selat a v jednom vrhu jich bývá mezi 10-16 selaty. Každý Čech, včetně kojenců, sní ročně 41 kilogramů vepřového masa a z toho plnou polovinu ve formě masných výrobků - nejčastěji uzenin. Vepřové maso v některých partiích obsahuje jen 1,2% tuku, což je obdobné jako u masa drůbežího.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty