Nový druh bílého masa…

Vepřového maso je v tuzemsku nejprodávanějším a nejčastěji konzumovaným masem vůbec. Je to dáno jak tradicí, stravovacími návyky, tak i cenovou dostupností. Ačkoli většina z nás vepřové maso běžně jí, koluje o něm mnoho mýtů…

Vepřové je dlouhá léta v tuzemsku nejoblíbenějším masem, které tvoří polovinu z celého množství u nás zkonzumovaného masa. Úspěšně tak vzdoruje mýtům o tom, jak je nezdravé.

Dříve lidé upřednostňovali maso tučné a prase se poráželo v době, kdy mělo na dlaň tlustou podkožní vrstvu tuku a vážilo 160 kg. Trendy posledních let, kdy se dbá na obsah tuku, vedly k tomu, že se prasata porážejí již o váze 110 kg – maso je tak mnohem méně tučné. U libových částí, jakou je například kýta, je možné hovořit dokonce o mase dietním. S nadsázkou se dá říci, že se jedná o nový druh bílého masa, jak je označováno například v USA.

Z vepřového masa, které směřuje na tuzemský trh, se přibližně padesát procent vyrobí v České republice. V souvislosti s tradiční českou kuchyní, která je na něm založena, je zarážející, že nejsme v produkci tohoto druhu masa více soběstační. Zbylá polovina je k nám dovážena z jiných zemí. Jedná se zejména o méně kvalitní části, které se dále zpracovávají do masných výrobků a polotovarů.

Pokud chceme kvalitní vepřové maso, jistě neuděláme chybu, sáhneme-li po mase od českého chovatele. Přísné kontroly českých chovů přinášejí své ovoce: nyní se můžeme pochlubit tím, že – na rozdíl od jiných zemí, západní Evropu nevyjímaje – se v české produkci vepřového masa neobjevily žádné problémy z hlediska výskytu hormonů, antibiotik nebo dioxinů.

Marketingovým tahem řady supermarketů je využití popularity českých potravin. Původ mnoha takto označovaných potravin je však sporný. V tomto ohledu se blýská na lepší časy, neboť od dubna 2015 bude platit nová povinnost označování masa – na etiketách se brzy dočteme, kde se prase narodilo, kde bylo vykrmeno a v jaké zemi bylo poraženo. Teprve pak si bude moci každý zákazník skutečně svobodně vybrat mezi českým nebo zahraničním masem a bránit se tak nekvalitním potravinám.

-schp-


Víte že ....

Na světě je poraženo 1,3 miliardy prasat a ročně je vyprodukováno (a také spotřebováno) více než 100 milionů tun vepřového masa. Prase je schopno růst až rychlostí 1,5 kg za den? Pro růst každého kilogramu masapotřebuje prase průměrně 2,8 kg krmných směsí. V ekologických chovech doshuje tato hodnota až 5,5kg.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty