Podpora českých potravin a konec plýtvání..?

Ministr zemědělství Marian Jurečka se dnes opět sešel se zástupci největších obchodních řetězců působících v České republice. Jednali spolu o možnostech, jak snížit plýtvání potravinami, o marketingové podpoře tuzemských producentů a o zapojení maloobchodních řetězců do této podpory.

Cílem mých jednání, ať už se zástupci potravinových bank, se kterými jsem hovořil minulý týden, tak dnešního setkání se zástupci obchodních řetězců, je najít způsob, jak omezit plýtvání potravinami. Potřebujeme nastavit efektivní proces distribuce potravin, zejména pokud jde o potraviny s blížícím se koncem data použitelnosti a data minimální trvanlivosti,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V Evropské unii se ročně vyhodí 90 milionů tun potravin, což je 180 kilogramů na obyvatele za rok. K menšímu plýtvání potravinami by u nás mělo přispět především dořešení funkčnosti potravinových bank. Do nich by prodejci a výrobci posílali zboží těsně před vypršením doby spotřeby, které by se následně poskytovalo například nevládním organizacím pro sociálně potřebné. Systém je dnes nastaven tak, že kdyby chtěl obchodník takové potraviny bance darovat, bude muset zaplatit DPH.

Domnívám se, že oprávněným nástrojem, jak pomoci našim zemědělcům a potravinářům, je podpora zdravého patriotismu, aby lidé kupovali produkty vyrobené v Čechách a na Moravě, které samozřejmě prokáží svoji kvalitu. V této souvislosti je také důležitá osvěta a pravidelné vzdělávání spotřebitelů. Ti opět nacházejí cestu k našim producentům, chtějí kvalitní české a často lokální výrobky,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

Na podporu českých výrobců v současné době Ministerstvo zemědělství připravuje marketingový projekt, který by měl posílit aktivity resortu v této oblasti do konce roku 2014. Na kampaň je připraveno 50 – 60 milionů korun a potrvá od poloviny října do konce tohoto roku.

V principu půjde o spotřebitelskou soutěž, jejíž účastníci budou zasílat vystřižená loga kvalitativních značek z obalů potravin na adresu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Konkrétně půjde nejen o loga národních značek kvality (Klasa, Regionální potravina), ale i loga komunitární (Bio logo, Zaručená tradiční specialita, Chráněné zeměpisné označení, Zeměpisné označení původu) a loga nevládních organizací (Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR).

Autor: Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe


Víte že ....

Prasata jsou jedním z největších konzumentů obilí. Zatímco lidé spotřebují přibližně 2 mil. tun obilovin, hospodářská zvířata více než 3 mil.tun. Vepřové maso v některých partiích obsahuje jen 1,2% tuku, což je obdobné jako u masa drůbežího. Každý Čech, včetně kojenců, sní ročně 41 kilogramů vepřového masa a z toho plnou polovinu ve formě masných výrobků - nejčastěji uzenin.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty