Chov prasat nepodléhá dotacím EU

Tuzemští chovatelé prasat statečně bojují s konkurencí a snaží se přesvědčit zástupce české vlády o nutnosti jejich podpory a lobby za české zemědělce v rámci Evropské unie. I proto navštívil v pátek 13. června ministr zemědělství Marian Jurečka SZP Těšnovice – specializovaný podnik na výrobu vepřového masa, kde je jasně patrné, že jsou dotace do zemědělství klíčové.

Před dvaceti lety se v České republice chovalo třikrát více prasat. Od vstupu naší země do EU došlo k propadu se produkce vepřového masa propadla o celých 50 procent. Přestože se situace v průběhu posledního roku stabilizovala, je sektor chovu prasat velmi křehký a citlivý.

Reprodukce i ostatní výrobní parametry se neustále zlepšují a ve velké části chovů jsou naprosto srovnatelné s chovy v západní Evropě, přesto je rentabilita chovu blízká nule.

Českou republiku trápí zejména vysoké dovozy masa - a to především masa nižší kvality, které je dále zpracováváno do masných výrobků. To přispívá k tomu, že se snižuje naše soběstačnost. Ke zlepšení situace by jistě přispěla například ochrana chovatelů před dumpingovými cenami či dotovaným dovozem masa.

Čeští zemědělci poukazují zejména na nerovnoměrné rozložení dotací do celého tuzemského zemědělství. Vzniká pak situace, kdy jsou provozy živočišné výroby zavírány pro neekonomický provoz a na druhé straně je rostlinná výroba maximálně výnosná. Obě části spolu však nejsou dostatečně propojeny.

Jedna z možností, jež by mohla současnou situaci zlepšit, je dotační podpora. Chov prasat je ale jedna z mála komodit, na něž se žádné dotační programy EU nevztahují. Veškerá podpora leží na jednotlivých členských státech a ty ji většinou velmi účelně využívají. Pro zajištění konkurenceschopnosti je nutné zajistit dotace z národního rozpočtu.

Příkladem současného chovu prasat jak v rekonstruovaných, tak zastaralých podmínkách je podnik SZP Těšnovice, a. s. Patrný je zde rozdíl mezi částí chovu, kam bylo investováno díky dotacím, a kam nikoli. V dnešní Evropě by žádný zemědělec bez dotací neobstál - rozdíl je jen v prioritách jednotlivých zemí EU a toho, na jakém místě žebříčku priorit zemědělství stojí.

Ředitel společnosti SZP Těšnovice, a. s., Marek Dluhoš upozornil ministra Jurečku: „Pokud se naší společnosti podaří získat dotace na investice, jsme schopni zvýšit stav prasnic z patnácti set až na dva tisíce kusů. Rádi bychom také postavili novou výkrmovou halu a zrekonstruovali i ty stávající. Svoji pozornost a investice směřujeme jak do nových technologií a zlepšování životních podmínek prasat, tak i jejich celkového zdravotního stavu. Věříme, že se k nám stát neotočí zády a bude tuzemské zemědělce podporovat alespoň do té míry, abychom se dostali z nuly na kladná čísla.“

Zástupci Svazu chovatelů prasat podpořili ministrovu snahu o regulaci maloobchodních řetězců a řešení jejich dominantního postavení. „Pro chovatele prasat je nejdůležitější stabilita a důvěra v podporu státu,“ řekl Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat. „Jednorázová podpora je jistě zajímavá a finančně přínosná, ale máme-li zvrátit postupný úpadek chovu prasat v ČR, je třeba zajistit především obnovení důvěry v systém a předpoklad dlouhodobého fungování.“

Autor: Jarmila Šnoblová - Agentura JAPA


Víte že ....

Na světě je poraženo 1,3 miliardy prasat a ročně je vyprodukováno (a také spotřebováno) více než 100 milionů tun vepřového masa. Prase je schopno růst až rychlostí 1,5 kg za den? Každý Čech, včetně kojenců, sní ročně 41 kilogramů vepřového masa a z toho plnou polovinu ve formě masných výrobků - nejčastěji uzenin.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty