Podporujte české zemědělce

Česnek z Číny, cibule z Austrálie, rajčata ze Španělska, jablka z Nového Zélandu, máslo z Polska, drůbeží maso z Brazílie nebo vajíčka z USA – v dnešní době nic neobvyklého. Už jsme si zvykli na geografickou rozmanitost původu základních potravin, ale tato možnost je vykoupena celou řadou problémů.

Obyčejné potraviny se vozí přes půl zeměkoule
Například němečtí a holandští výzkumníci spočítali cestování jednotlivých částí ovocného jogurtu od chvíle podojení mléka v jedné zemi, sebrání ovoce v druhé a následného prodeje ve třetí. Došli přitom k těžko uvěřitelnému číslu 8 000 kilometrů. Med z Chille tuto vzdálenost ještě zdvojnásobí. Doprava na stále vzdálenější místa naší planety však s sebou nenese pouze ekonomickou zátěž a palčivou otázku čerstvosti dovážených potravin. Například na každý kilogram jablek dovezených z Nového Zélandu připadá kilo vyprodukovaného oxidu uhličitého.

Domácí ovoce a zelenina
Dovezené jablko z Nového Zélandu navíc absolvuje před nákupem českým spotřebitelem strastiplnou cestu. Sklizeno musí být ještě před faktickým dozráním, aby následně přežilo skladování, přepravu na letiště, mnohahodinový let, překládku v zemi určení i následný rozvoz do prodejní sítě. Česká jablka to mají do obchodů kousek, jsou pak o to čerstvější, výhodnější pro zažívání a mají větší výživovou hodnotu.

Dováží se třetina vepřového
Problém se však zdaleka netýká pouze ovoce a zeleniny. Obdobně to platí u masných výrobků a dalších zemědělských komodit. Zatímco na přelomu tisíciletí byla spotřeba masa z devadesáti procent pokryta z českých zdrojů, v současné chvíli tvoří dovozové vepřové již více než třetinu. Stejná situace v procentuálním vyjádření panuje například u másla. Pokud by těchto komodit byl v českém prostředí nedostatek, má jistě zesílený dovoz své opodstatnění. Statické údaje však jednoduše prokazují, že dovezené množství jednoho produktu prakticky vyvažuje jeho export.

Více na: http://trendyzdravi.cz/vyziva-a-gastronomie/podporujte-ceske-zemedelce.html

 


Víte že ....

Prase je z fyziologického hlediska člověku nejpodobnějším domácím zvířetem. Prasata jsou jedním z největších konzumentů obilí. Zatímco lidé spotřebují přibližně 2 mil. tun obilovin, hospodářská zvířata více než 3 mil.tun. Nejvíce prasat na světě je chováno v Číně. Z celkových 951 miliónů chovaných po celém světě je jeich 452 mil. (48%) chováno právě v Číně.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty