Než přijde vepřové na talíř

Vepřové na Vašem talíři je konečnou fází dlouhého procesu, který začíná u zemědělců na polích, vede přes jatka a zpracování až k pultům prodejen či jídelním lístkům restaurací.

Celá tato cesta, která dohromady trvá od šesti měsíců až po několik let, je velmi přísně sledována. V každém okamžiku musí být možné prokázat, že jsou používány naprosto bezpečné suroviny. Výsledkem takového sledování je naprostá bezpečnost potravin.

Protože od počátku výroby (zapuštění prasnice) po prodej výrobku (masa nebo masného výrobku) uplyne velmi dlouhá doba, v jejímž průběhu není možné výrobu zastavit, je produkce potravin velmi specifickým oborem.

Chov prasat
Celá cesta masa na Vašem talíři začíná zabřeznutím prasnice. Tři měsíce, tři týdny a tři dny je prasnice březí a poté se narodí selata.

Při váze přibližně 30 kilogramů jsou selata převedena do výkrmové stáje, kde stráví další přibližně 3 měsíce. V jejich průběhu jsou krmena dietou, která je přesně řízena jejich hmotností a potřebou živin. Výkrm končí přibližně při hmotnosti 105 kilogramů.

Zpracování potravin

Porážka
Staročeská zabijačka, která spoustu lidí napadne, jako první je dnes již minulostí. Maso, které je možné koupit na pultech řeznických krámů, pochází od prasat porážených v naprosto hygienicky dokonalých podmínkách. Porážka a následné zpracování je úzkostlivě kontrolovanou částí výroby. Možná mnoho lidí překvapí, že každý poražený kus je prohlédnut veterinárním lékařem a schváleno jeho použití. Každá půlka dostane "své" razítko a teprve potom může dojít k jejímu dalšímu zpracování.

Zpracování masa
U velké části masa, které konzumujeme, existuje další mezistupeň - zpracování. Prakticky polovina masa je totiž konzumována právě ve formě výrobků. Zpracovatelské podniky jsou bohužel často právě tím, kdo dováží nepříliš kvalitní maso. Ve výrobcích je možné nekvalitní suroviny zakrýt kořením a jen s malou nadsázkou se dá říct, že některé masné výrobky už maso vůbec nepotřebují. Výrobci si, díky tlaku supermarketů na co nejnižší cenu, musí poradit s náhražkovými surovinami - sója, drcený led, mouka, barviva, apod. Pro zajímavost je někdy dobré přečíst si to, co je na výrobcích napsáno tím titěrným písmem. A obsah masa by nás leckdy překvapil (bohužel většinou nepříjemně). V oblasti výrobků je o to důležitější značka které zákazník důvěřuje a už si ji vyzkoušel. Není zde totiž jiné cesty.

Prodej masa
Prodej masa je samostatnou částí celé vertikály. Správný prodej masa, tak jako všech potravin, je regulován legislativou, aby byla zaručena jeho bezpečnost. To znamená, že nepředstavuje žádné nebezpečí pro zdraví spotřebitelů. Ale stačí nám to? Chuťové vlastnosti žádná legislativa ošetřit nemůže. Ta je jen na konzumentech. Výběr masa je proto velmi důležitý. Většina masa a masných výrobků se prodává v prodejnách maloobchodních řetězců, jako jsou TESCO, Billa a dalších. Asi každý někdy stál před regálem naplněným balíčky masa baleného v ochranné atmosféře. Žádná vůně, vzhled přes orosenou fólii také těžko posouditelný.
Věřím, že nákup masa v tradičním řeznictví není žádným přežitkem. Dobrý řezník Vám dokáže poradit. Ví, co prodává, a veškeré maso si můžete prohlédnout. Důkladný výběr je základem toho, abyste si na mase na závěr pochutnali.

Označování masa
Ačkoli všechny výrobky jsou označovány místem vzniku (dnes je vše Made in China), u potravin je situace vzhledem k jejich dlouhé a komplikované výrobě jiná. Protože mohou být postupně vyráběny v několika zemích, nařizuje současná legislativa, že označena musí být poslední země, kde došlo k nějaké změně výrobku. To však u masa vede k naprostému matení spotřebitelů! Ten kdo má zájem si koupit české maso či výrobek z něho, hledá na obalu oválnou značku s CZ a číslem provozovny.
Pokud se však domnívá, že tak pozná české maso, velmi se mýlí. Maso může pocházet z Polska, Německa či dokonce Brazílie. Stačí, aby bylo dovezeno v půlkách a u nás jen rozbouráno a zabaleno.

-Red-

 


Víte že ....

Organizace spojených národl předpokládá, že se celosvětová spotřeba vepřového masa v průběhu příštích 20 let zvýší o 70%. Březost prasnice trvá 3 měsíce, 3 týdny a 3 dny? Prasnice je schopna každý rok vychovat více ne 30 selat a v jednom vrhu jich bývá mezi 10-16 selaty.

Created 2014 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty